Trải nghiệm

https://flic.kr/p/h2TRV9

Điểm hẹn Jack London

GS.BS Nguyễn Chấn Hùng có lần say sưa kể tôi nghe về một chuyến đi Mỹ, rằng ông đã dâng trào xúc động khi đến quảng trường Jack London...